TSS RADIODIAGNÓSTICO. TURNO LIBRE. RELACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS FASE CONCURSO.

TSS RADIODIAGNÓSTICO. TURNO LIBRE. RELACIÓN DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN.

TSS RADIODIAGNÓSTICO. PROMOCIÓN INTERNA.  RELACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS FASE CONCURSO.

TSS RADIODIAGNÓSTICO. PROMOCIÓN INTERNA.  RELACIÓN DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN.

TSS RADIODIAGNÓSTICO. TURNO DISCAPACIDAD.  RELACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS FASE CONCURSO.

TSS RADIODIAGNÓSTICO. TURNO DISCAPACIDAD.  RELACIÓN DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN.